Take a fresh look at your lifestyle.

Happy Mother’s Day

Remembering Our Zimbabwean Mother's Statements

0 261

Time to look at the tough love mother’s give us at times, well when they say funny rhetorical statements.

If your parents are from Africa then you know that you passed through the disciplinary commit of mothers. You get to be beaten by flip flops that is if your mother is from the low-density suburbs but if she is from the ghetto, you know the drill. Shoes of any kind, cooking sticks, crocodile leather belts, electric wires, firewood, etc.

What did your mother use to beat you with, leave a comment below?

 

Here is a peek at some of the hilarious Shona punchlines from Zimbabwean mothers:

 1. Ndinenge ndisingade kukurova but iwe ndiwe unondituma.
 2. Ndokurova ukafa and mapurisa hapana zvaanondiita cause ndini ndakakuzvara.
 3. Punzai henyu maplates. Baba venyu vane mari.
 4. Famba uchikika kika matombo neSchool shoes handiti Baba vako ndiManager kwaBata.
 5. Saka zvekutogara pamba zvinotokurwadza zvekudaro, kuita kunge munhu akazvarwa achifamba?
 6. Eh titambire mapasuru zve ndimi matova baba vepano makupinda nguva dzamunoda.
 7. madyiro amurikuita chikafu aya, kasi murikuenda ku auction.
 8. Unongoswerera macartoon chimbodzima TV ikuda kuzorora.
 9. Muchandidemba ndafa moti ndorarama kusvika rini.
 10. Inini handisi mai vako hameno kuti mai vako vaunoteerera varikupi
 11. Tanga wadya ndoda kurova munhu akaguta.
 12. Asi munhu wandatuma kuti anditorerewo maspoon mukitchen awana achitengeswa here.
 13. Ungabva wandinyimao chikafu chako kudaro, apa hausiriwe wakatenga. Haya, pamuchaita mari dzenyu kuti tichatombo dzidyao here, ndikauya kumba kwako ndinouya ndakaguta nekuti ndingatofa nenzara.
 14. (KANA KUCHIPISA)Ramba uchifarisa ucharara hako ucharara wakutonhorerwa.
 15. (KANA KUCHITONHORA) Ramba uchifarisa hako ucharara wakudzirwa.
 16. Rarai yenyu vanatenzi vangu, hantie ndakaroorerwa kuzoshandira imimi.
 17. Kana wapedza kuchema wozouya ndikutume.
 18. Farisa hako kunge vanogara vari pano, vachaenda ava.
 19. Mazoe atopera ne 3 days hoo nhai nekuti musikana webasa achatenga mamwe.
 20. Uchaita vako vana uchazviwonawo.
 21. Unoda kukwidza BP yangu.
 22. Saka haugoni kungoti mamukasei mhamha?

Did we leave out a statement your mothers used to say?. Comment down below so we can add it up here.

Happy mother’s day to every mother reading this article we love you. Thank you for never stopping beating us up we are who we are today because of your undying love and care. Dai musina kutirova tichiita kunge vana vaye vaye vamaitiudza tichikura kuti tisatambe navo.

Comments
Loading...